Flexibele arbeid in Nederland

De laatste jaren is het aantal medewerkers met een flexibele arbeidsrelaties flink toegenomen. Ze maken een groot deel uit van de werkzame beroepsbevolking. Vast werk groeit ook hard, maar flexwerk groeit harder. Onder flexwerkers valt een grote groep van flexibele medewerkers. Die kunnen verschillende contracten hebben zoals: een tijdelijke contract, een oproepcontract of het kan zijn dat een medewerker een uitzendcontract heeft. De groei vindt plaats in all typen flexwerkers. Er is voornamelijk een toename te zien bij jongeren en vrouwen. Zij kiezen er vaak voor flexibele arbeid. Naast dat het voor organisaties meerdere voordelen oplevert, biedt flexibele arbeid medewerkers vaak een makkelijke opstap naar de arbeidsmarkt. Voor organisaties kan het meerdere voordelen opleveren, namelijk: continuïteit in het personeelsbestand waarborgen en de juiste kennis en kwaliteiten kan in huis worden gehaald voor specifieke periodes.

In de huidige arbeidsmarkt is het van belang dan organisaties zich steeds meer aan gaan passen aan trends en ontwikkeling. Denk hierbij onder andere aan de krappe arbeidsmarkt of technologische ontwikkelingen (digitalisering). Een juiste kennispartner, maar ook ontzorging van administratieve en financiële werkzaamheden is hierbij van belang. Dit kan bijvoorbeeld door het juridische werkgeverschap uit te besteden in de vorm van payroll. Flexibele arbeid wordt hierbij gecombineerd met goed werkgeverschap.